Kiedy sprzedajesz samochód musisz bezwzględnie pamiętać o kilku rzeczach.

 

Obowiązkiem dotychczasowego właściciela jest:

1. Pisemne powiadomienie ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu oraz przekazanie danych nabywcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL lub nazwa, siedziba i nr REGON) w terminie do 14 dni – pobierz oświadczenie o sprzedaży auta.

2. Przekazanie nabywcy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kartą pojazdu (jeśli została wydana)

3. Sprzedawca samochodu prywatnego płaci podatek dochodowy, jeżeli pozbywa się auta z zyskiem przed upływem pół roku od nabycia.

 

Konsekwencje nie poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaniu pojazdu:

1. Możliwość umieszczenia w przypadku szkody w bazie szkodowej UFG co skutkuje negatywnym wpływem na Twój bezszkodowy okres ubezpieczenia i płaconą składkę

 

UWAGA!
Kupując pojazd posiadający ważną polisę OC, ochrona ubezpieczeniowa przestaje obowiązywać po zakończeniu okresu, na który została zawarta. Nie ulega automatycznemu wznowieniu.